Tilmeld nyhedsbrev:

Et billede, der indeholder tekst, træ, himmel, udendørs

Automatisk genereret beskrivelse
Assendløse – Mobilmast


Resumé

Indbyggerne i Assendløse fik d. 17/9 2020 en orientering fra kommunen, om at kommunen sammen med masteoperatør Connect44, havde planlagt at rejse en 42 meter høj mobilmast, med placering på matrikel 7000a (Hjørnet af Assendløsevejen/Pilehøjvej).

Mobildækning er ekstrem dårlig i byen, så der er helt sikkert behov for bedre signal.

Et flertal af indbyggerne, vurderede at placering af en så stor konstruktion midt i byen, ville skæmme i svær grad.

Derfor blev det aftalt på et borgermøde at etablere en hurtigt-arbejdende arbejdsgruppe, som kunne komme med konstruktive forslag til alternativer, og som kunne deltage i god dialog med kommune og masteoperatør.

Deltagere i arbejdsgruppen er:

Tomas (Vinkelvej 4)

Michael (Vinkelvej 2)

Lasse (Åshøjvej 9)

Bonet (Assendløsevejen 15)

Henrik (Assendløsevejen 18)

Her på denne nyhedsblog vil vi poste nyheder omkring arbejdet.

For at få nyhedsbrev digitalt, så tilmeld dig oppe i toppen af dette site.
Al kontakt omkring dette arbejde kan sendes til
assendlose@gmail.com


Nyheder

2022-01-02 Godt nytår Assendløse.

Så er der vist liv i masten, og jeg har foretaget en 4G-måling med:

- Telia abonnement

- Router Huawei B525s

- Eksterne antenner 2 stk. Maximum TA-1000 3G/4G (11 dBi)

- Kablet netværk fra router til stationær pc

- Målt via https://www.it-borger.dk/verktojer/bredbaandsmaaleren

 


Jeg foretog også en måling på mobiltelefon 1/1 2022, og her var download helt oppe på 130Mbps. vel og mærket indenfor i hus.

Det er da langt bedre end Down 15Mbps / Up 1Mbps på adsl 😊

Kan desværre ikke lave test med 5G signal og 5G router, det må være det endelige mål.

 

2021-12-13 Masten er nu opført:

Billede af masten

Billede fra mastedatabasen.dk

Så venter vi bare på at der bliver ”tændt” (Jeg kan i hvert fald ikke se masten på ”scanneren”).

 

 

2021-06-22 Kommunen har meddelt at ansøgning om landzonetilladelse til antennemast på Svenstrupvejen 2 nu er godkendt. Kommunen tilføjer følgende i mailen:

”Som det fremgår, er det lykkedes at finde frem til den mindste mulige højde for en mast, der skal dække området med dækningskrav. Dvs. at masten nu bliver 36 meter i stedet for 42 meter.

Det var vigtigt at fastslå nødvendigheden af masten, blandt andet derfor har det taget så lang tid med sagsbehandlingen. Tillige har vi på baggrund af indsigelserne, sat som betingelse at beplantningsbæltet ved mastens fod bibeholdes og udvides en smule mod vest og syd. Det kan langt fra skjule masten, men i det mindste kan det være med til at sløre lidt under en tredjedel af mastens fod i den retning.”

(Se tilladelsen og alle detaljer her)


2021-06-14 Arbejdsgruppen har spurgt ind til status på projektet, og kommunen har sendt flg. svar:

”Der har været en periode, hvor sagsbehandlingen har stået stille. Det er der to grunde til.

 For det første har jeg brugt en del tid på at undersøge alle forhold ift. opstilling og master og de muligheder, der findes indenfor området. I den sammenhæng har jeg samlet information fra andre kanter end Connect 44 da de, som du (red. Thomas) også nævner, har en ensidig interesse i at få opstillet en høj mast, der. Resultatet har været at masteplaceringen ikke kan komme længere væk fra Assendløse, end den nuværende placering på Svenstrupvejen 2 som vi fandt i fællesskab. Dvs. sige at en placering ved eller på vindmøllen ikke er mulig, hvis 90% af området med dækningskrav skal opnå dækning. Dog er det glædeligt, at jeg har fået bekræftet, at der ikke er behov for at masten har en højde på 42 meter for at dække området og derved har Connect 44 rettet mastehøjden til 36 meter i deres ansøgning (der kommer ikke en ny nabohøring). Denne højde er nu udgangspunkt i sagsbehandlingen, som foregår i disse dage.

Den anden grund til at det har taget så lang tid er at landzoneteamet oplever ekstraordinær travlhed for tiden og sagsbehandlingstiderne derfor er længere end de plejer.
Jeg er glad for at have haft mulighed for at vende hver en sten i denne sag.”


2021-03-13 Arbejdsgruppen har spurgt ind til status på projektet. Kommunen har sendt flg. svar:

”Vi har en meget stor sagsmængde i Landzoneteamet for tiden, som trækker afgørelserne i langdrag.
Selv om ansøgningen om at opstille masten på Svenstrupvejen 2 har været i nabohøring, er der stadig nogle spørgsmål som vi gerne vil have svar på”


2021-01-15 Kommune sender orientering til Assendløses borgere via e-Boks om nyt projekt på ”Svenstrupvejen 2, Assendløse” (Se det her)


2020-12-24 Nyhedsbrev til Assendløse fra Arbejdsgruppen (Se det her)


2020-11-xx Connect44 er i dialog med ejer af ejendommen ”Svenstrupvejen 2, Assendløse ”


2020-10-19 Møde med arbejdsgruppe, kommune og masteoperatør om alternativer (bl.a. Svenstrupvejen 2).


2020-10-16 Indsigelse sendt til kommunen (Se det her)


2020-09-xx Arbejdsgruppen undersøger masteregler, matrikelkort, dækningsmønstre, og udarbejder argumentation til indsigelse.


2020-09-23 Borgermøde og arbejdsgruppe etableres


2020-09-17 Orientering til Assendløses borgere via e-Boks om projekt


2020-07-09 Kommunen modtager ansøgning fra masteselskab ”Connect44” om 42 meter mast på Matrikel 7000a

 


Bilag

Breve:
2021-01-15 Orientering til Assendløses borgere via e-Boks om projekt
2020-12-24 Nyhedsbrev til Assendløse
2020-10-16 Indsigelse til kommunen 2020-10-16

Visualisering af oprindeligt forslag:
Oprindelig placering på matrikelkort
Mast set fra Assendløse
Mast set foran nabo
Mast set fra Pilehøjvej
Mast set fra Svenstrupvejen

Visualisering af nyt forslag:
Mast på ny placering (Svenstrupvejen2)

Dokumenter
2021-06-22_Landzonetilladelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1